Кафедра германських і романських мов

Основні напрямки роботи кафедри

Основні напрямки роботи кафедри:

З початку свого існування наукова і навчально-методична робота колективу кафедри спрямована на впровадження в практику викладання другої іноземної мови інтегративного підходу і сучасних комунікативних методів навчання. У навчально-методичному доробку викладачів кафедри типові та робочі навчальні програми з німецької, англійської та французької мов як другої іноземної, а також інші навчально-методичні матеріали, що забезпечують викладання навчальних дисциплін кафедри з урахуванням сучасних вимог та особливостей спеціальності студентів.

Назва колективної  кафедральної теми, за якою виконувалась науково-дослідна робота останні 5 років: „Методичні та лінгвістичні аспекти викладання другої іноземної мови у вищій школі».

До основних напрямків роботи кафедри належать:

  1. дослідження функціональних підсистем – доц. Нагорна С. С.
  2. дослідження в галузі фонології і фоностилістики – доц. Бондаренко Е. С., ст. викл. Вольфовська О. О., ст. викл. Зінченко О. А., ст. викл. Скрипняк Т. Л.
  3. дослідження в галузі лексикології і стилістики – доц. Вітомська Н. М., доц. Дубровська І.Б., доц. Ларькова Л. Х.
  4. дослідження в галузі методики викладання англійської/німецької/французької мови як другої іноземної мови і впровадження в практику викладання сучасних комунікативних методів навчання – доц. Бочкарьова О. Ю.,викл. Орловська Л. К. та ін.

Протягом останніх 5 років викладачами кафедри було підготовлено і опубліковано понад 100 наукових праць: посібники з грифом МОН, словники, статті, тези доповідей на наукових конференціях з мовознавства, лексикології та фразеології сучасної німецької і англійської мови, лексикології та стилістики сучасної англійської і французької мови, соціолінгвістики, психології, методики викладання англійської мови як другої іноземної