Кафедра германських і романських мов

Науково-педагогічні працівники

Науково-педагогічні працівники

Колектив кафедри складається з 33 високопрофесійних, творчих викладачів, з них 31 штатний виладач і 2 позаштатні. Якісне кваліфіковане викладання англійської, німецької та французької мов як другої іноземної на ІІ-V курсах факультетів германської філології та романської філології забезпечують 10 викладачів німецької мови, з них 4 доценти – канд. філол. наук Корнійко І. В., канд. філол. наук Бондаренко Е. С., канд. філол. наук Дубровська І. Б., канд. філол. наук Зінченко О. А., 2 старші викладачі – канд. філол. наук Вольфовська О. О., Безсмертна І. Ю. і 4 викладачі – Конопляста К. І., канд. філол. наук Падалка О. В., Романова Л. В. і Чередниченко А.В.; 19 викладачів англійської мови, з них: 4 доценти – канд. філол. наук Нагорна С. С., канд. філол. наук Зіневич В. В., канд. пед. наук Мельник А. І. і канд. пед. наук Бочкарьова О. Ю., 7 старших викладачів – Буфан І. Ф., Задорожня Н. А., канд. пед. наук Орловська Л. К., Пригодій Р. В., канд. філол. наук Птуха В. А., Смітюк І. Л., Яхно Н. П., 8 викладачів – Авраменко Т. Ю., Грежук Ю. В., Лемещук В. Р., Малишева А. В., канд. пед. наук Пиж Н. М., Прищепчук І. О., Шастова І. В., Шульгач Н. В.; 3 викладачі французької мови, з них 2 доценти, кандидати філологічних наук – Вітомська Н. М. і Лемешко Л. С. і 1 викладач – Помилуйко Г. О. та 1 викладач португальської мови – Козленко Н. М.