Кафедра германських і романських мов

Історія кафедри

Історія кафедри

В 1967 року в університеті започатковане викладання англійської (на кафедрі англійської філології), німецької та французької мов як другої іноземної мови.

Першим завідувачем кафедри англійської філології був професор Баранцев К. Т. В розбудові кафедри англійської філології активну участь брали професори Рукіна Е. П., заслужений працівник освіти, завідувач кафедри протягом 20 років; канд. філол. наук, доц. Т. Є. Шевченко, зробивши невимірний внесок у науково-методичну та виховну роботу.

Провідними напрямками роботи кафедри були типологічні дослідження як основа для викладання другої іноземної мови – проф. Рукіна Е. П., Білодід Ю. І., Бедринець Л. Г., Тименко І. В. та укладання частотний словників. В роботі над підготовкою і укладанням словників брали участь Перебийніс В. І., Рукіна Е. П., Бедринець Л. Г., Латман Н. Б.

У 1986 році під керівництвом професора Перебийніс В. І. при кафедрі було засновано лабораторію статистичної лексикографії, мета якої – опрацювання теоретичних засад і принципів укладання частотних словників різного типу та координація 42 наукових колективів з країн СНД, які працювали над укладанням лексико-граматичного частотного словника сучасної англійської мови.

28 серпня 2000 року за наказом ректора університету була заснована кафедра германських та романських мов, завданням якої стало забезпечення викладання французької та німецької мови на факультеті англійської мови (нині – германської філології).

У 2010 році було об’єднано кафедру германських та романських мов і кафедру англійської філології під спільною назвою – кафедра германських і романських мов. З вересня 2014 року започатковано викладання португальської мови як другої іноземної. З часу заснування до 2017 року кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Корнійко Ірина Валеріївна. Викладання англійської, німецької і французької мови як другої іноземної мови продовжується нині на факультетах германської філології та романської філології. Кафедру очолює канд. філол. наук, доц. Бондаренко Яна Олексіївна.