Кафедра германських і романських мов

Наукова діяльність

За 2016-2017 н.р.  викладачами кафедри опубліковано 38  науково-методичних праць. З них 14 є тезами доповідей наукових конференцій різних рівнів, 19 статей у фахових наукових виданнях України та 5 навчальних посібників. Подано до друку  5 навчальних посібників, 13 статей, 9 тез та 3 календарних планування уроків для середньої школи. Здійснювалось рецензування наукових статей, дисертаційних досліджень, авторефератів, програм державних іспитів, магістерських та дипломних робіт студентів, навчально-методичних комплексів, наукових робіт МАН України (секція: англійська мова), підручників, посібників для позакласного читання середньої школи